Botanická vycházka (Putování za okroticí)

Botanická vycházka (Putování za okroticí)

Jarní vycházka s botanikem Ing. Janem Šebestou, PhD. z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity je určena pro všechny zájemce o přírodu a rostliny zvlášť.

Nenáročná trasa povede přibližně po Naučné stezce Obora Rosice, od kaple půjdeme rosickou oborou okolo památné hrušně zpět do Rosic. Budeme se pohybovat v běžné kulturní krajině s pestrou mozaikou biotopů, ukážeme si rozdíly v druhovém složení vegetace nepůvodních a přírodě vzdálených biotopů (pole, cesty, ruderální vegetace, lesy s nepůvodními dřevinam) ve srovnání s biotopy přírodě blízkými (ovsíkové trávníky, dubohabřiny a kyselé doubravy). Cestou se seznámíte s planě rostoucími druhy rostlin, dozvíte se, jak se jmenují, které znaky jsou důležité pro jejich určení a na kterých stanovištích rostou.

Sraz u kaple Nejsvětější Trojice v sobotu 22. května 9:00.

Exkurze se bude konat jen za příznivého počasí. Vycházka je pro účastníky zdarma, není třeba se přihlásit (stačí přijít). Zakončení exkurze bude u hrušně pod oborou přibližně ve 12 hodin.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.