O nás

Vzděláváme. Inspirujeme. Bavíme. Jsme tři vzdělávací instituce, které se semkly dohromady, aby rosickým dětem, mládeži, rodinám s dětmi i seniorům pomohly zvládnout nelehkou dobu koronaviru. Každý čtvrtek společně připravujeme originální sadu aktivit na téma měsíce. S nimi připomínáme, že některé věci jsou stále s námi a neměnné.

Společně to zvládneme. Hravě.

Středisko volného času Rubiko se specializuje na mimoškolní aktivity zejm. dětí, mládeže, ale i dospělých.
Pojďte s námi – inovativně, edukativně a se zábavou.

Poskytujeme předškolní vzdělávání. Nabízíme aktivity pro rodiče s dětmi do tří let. Pořádáme pravidelné sobotní akce pro rodiny s dětmi navázané na české tradice. Každý měsíc připravujeme vzdělávací besedy pro širokou veřejnost. Jsme lesní mateřská škola s přesahem.

Rodinné centrum Kašpárkov vytváří příjemné prostředí a aktivity pro trávení a smysluplné vyplnění volného času rodin s malými dětmi.

Podporují nás

Město Rosice
Florbal Rosice, z.s.

Prostor pro Vaši zpětnou vazbu