Po stopách svatomartinských tradic

Po stopách svatomartinských tradic

Svatý Martin žil ve 4. století, pocházel z dnešního Maďarska a otec voják ho umístil do římské císařské gardy. Legenda praví, že jednoho mrazivého večera jel Martin na koni do vojenského tábora a u brány ho polonahý žebrák prosil o almužnu. Martin u sebe neměl ani peníze, ani jídlo, rozdělil tedy mečem svůj plášť a promrzlému muži jeho půlku věnoval. Ve snu uviděl Ježíše Krista ve svém plášti. Martin se pak nechal pokřtít, odešel z vojska a po dalších životních peripetiích se stal biskupem. 

Svatomartinský den, který připadá na 11. listopadu, měl v Čechách a na Moravě bohatou tradici. Čeledi končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře. V tento den se uzavíraly smlouvy, konaly se výroční trhy a martinská posvícení. Přitom se hodně slavilo. A tak není divu, že existují dobové záznamy nejen o slavnostech, ale také o nejrůznějších schválnostech, a dokonce výtržnostech, prováděných tzv. „martínky“, tedy veselící se čeledí.

Důležitou tradicí, zvláště ve vinařských oblastech, byla v tento den i slavnost nového svatomartinského vína.

A proč vlastně ke svatému Martinu patří husy? Legenda říká, že svatý Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily. Jiná verze však zase praví, že husy Martina při kázání tak rušily svým kejháním, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.

Se svatomartinským dnem se také pojí několik pranostik:

Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

Když na sv. Martina mráz uhodí, na rok dobré víno se urodí.

Na sv. Martina, drž se synku komína.

O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá.

SVATOMARTINSKÁ KŘÍŽOVKA

Připravili jsme pro vás svatomartinskou křížovku, jejíž jednotlivé řádky se týkají tématu svatomartinského dne. Abyste ji mohli vyluštit, budete potřebovat nakombinovat znalosti i rychlé nohy.  Odpovědi na řádky nebo sloupce označené slovem terén najdete venku po Rosicích.

Po jejím úspěšném vyluštění vám vyjde tajenka, jejíž znění nám můžete posílat v okně pro komentáře přímo na webových stránkách. Na každého, kdo nám zašle správné řešení, čeká malá odměna 🙂

Legenda ke křížovce:

1. Terén: Nápovědu ke správnému doplnění prvního řádku naleznete v terénu, konkrétně u kostela v Rosicích, který je Martinovi zasvěcen. Zde hledejte v kamenné zídce pod kostelem, nedaleko schodiště. Vezměte si jeden papírek, a místo opět uveďte do původního stavu. Tak, aby se hry mohli zúčastnit i další. Do křížovky vpisujte pouze druhé slovo z vyluštěné šifry.

2.  Slepá mapa Evropy: Uhodni, které slovo patří místo otazníku a to vepiš do druhého řádku.

3. Slož puzzle: Další řádek tajenky uhodneš, až poskládáš puzzle z následujícího odkazu

4. Zeměpisný kvíz: Poznej hrad na obrázku. Jeho bratrem je hrad Točník 🙂

5. Zeměpisný kvíz: Abychom mohli správně vyluštit další řádek křížovky, přesuneme se až do severní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Zde nalezneme skalní pískovcový útvar, který svým tvarem připomíná…??? Vrchol tohoto kopce (449 m n.m.) se zvedá západním směrem od okraje obce Heřmánky nedaleko městečka Úštěk. Na rozcestí pod skalou nalezneme také udržované místo skonu českého velikána Járy Cimrmana 🙂

6., 7. a 8. Terén: Odpověď na to, co vepsat do těchto řádků, naleznete na rosickém náměstí u dřevěného stánku pod platanem. Zde vás čekají indicie ke všem třem slovům.

9. Společné slovo: Uhodni, co mají oba obrázky společného. Jedná se o kouzelný …

10. Terén: A když už půjdete ven kvůli některým předchozím částem křížovky, zastavte se před budovu SVČ a pozorně se porozhlédněte před vchodem. Určitě vám bude jasný i poslední řádek křížovky 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.